Information

see below for Deutsch, پشتو,دری 👇

English

Thank you for your patience. Due to a high number of requests, we don’t have the capacity to offer any individual support at the moment. However, we want to share some helpful information, so you might be able to take the next steps in your case on your own.

THIS MESSAGE CONTAINS 2 PARTS:

 • Information (no recommendation!) so you can make informed decisions for yourself. This is a lot of information. We hope that you can find out what applies to you.
 • A link to a form from Kabul Luftbruecke for you to fill out, so we can assess possible next steps and provide you with further individual information regarding your case. We know some of you have already filled the form, sorry for that, but please fill it again if possible. We have improved it, so it is easier to categorize cases.
Information

Evacuation to Germany with our support or with the support of the German government takes a long time and is only possible with a Visa for Germany or with an Approval for Admission from the German Government (Aufnahmezusage). Once and only once you have the necessary travel documents (see below), you may decide on the option to take the next steps of your evacuation to a neighbour country, on your own and under your own responsibility. Here are some points we gathered during successful border crossing of small groups from Torkham to Pakistan so far:

 • Passports: people need valid Passports (still valid for more than 6 months). If you are missing a valid passport, you can apply for a new passport with the Passport office. The Passport Office reopened on the 1st of December 2021 and issues new passports that will be recognized internationally.
 • Visa: People need valid Visas or E-Visas, which you can apply for through this website for Pakistan: https://visa.nadra.gov.pk/visa-categories/ or through a Travel Agent, once you have a valid passport. Here is a Manual for applications: https://drive.google.com/file/d/1y8DQ1AWSc33To5CQr1CbcngfPOKVtaOA/view
 • Ground crossing or Flight: The Torkham border to Pakistan is very crowded and it may take several hours of waiting in line to cross. You might want to check available flights with some airlines (KamAir, PIA etc.) flying frequently from Kabul to Islamabad. Flights can be booked on their website or through a Travel Agent.
 • llegal border crossing will lead to pushbacks and very difficult situations.
 • Approval for Admission for a third country or Germany: In order to get the necessary travel documents for Germany, you need approval from the German government or other valid German visa (see here: https://www.germany.info/us-en/visa-navigator/2315250). If you haven’t applied for approval yet, please see which category applies to your situation:
Form

We invite you to enter all your details in our form so that we can evaluate your options. We know some of you have already filled the form, sorry for that, but please fill it again if possible. We have improved it, so it is easier to categorize cases. Please note: this form is not a registration with the German Government. We do not decide who receives an approval and can be evacuated to Germany, and a registration with us does not guarantee evacuation. But we will look at each case individually and see what we can offer  → https://register.kabulluftbruecke.org/en


Deutsch

vielen Dank für Ihre Geduld. Aufgrund der hohen Anzahl von Anfragen haben wir momentan nicht die Kapazität, individuelle Unterstützung anzubieten. Wir möchten jedoch hilfreiche Informationen geben, damit Sie gegebenenfalls die nächsten Schritte in Ihrem Fall unternehmen können.

DIESE NACHRICHT ENTHÄLT 2 TEILE:

 1. Informationen (keine Empfehlung!), damit Sie selbst eine fundierte Entscheidung treffen können. Dies ist eine Menge an Informationen. Wir hoffen, dass Sie herausfinden können, was auf Sie zutrifft.
 2. Einen Link zu einem Formular von Kabul Luftbrücke, dass Sie ausfüllen können, damit wir mögliche nächste Schritte abschätzen und Ihnen weitere persönliche Informationen zu Ihrem Fall geben können. Wir wissen einige von euch haben das Formular bereits ausgefüllt. Bitte tun Sie es erneut, da wir das Formular verbessert haben und es jetzt eine Kategorisierung viel einfacher ist.
Informationen

Die Evakuierung mit unserer Unterstützung nach Deutschland oder durch die deutsche Regierung dauert lange. Wenn Sie keine Aufnahmezusage der deutschen Regierung oder kein Visum für Deutschland haben, kommen Sie momentan leider nicht für eine Evakuierung in Frage. Sofern Sie die erforderlichen Reisedokumente haben, können Sie sich für die Option entscheiden, die nächsten Schritte Ihrer Evakuierung in ein Nachbarland auf eigene Faust und in eigener Verantwortung zu unternehmen. Hier sind einige Punkte, die wir bei erfolgreichen Grenzübertritten in Torkham nach Pakistan von kleinen Gruppen bisher gesammelt haben:

 • Pässe: Menschen benötigen gültige Pässe (länger als 6 Monate gültig). Wenn Sie keinen Pass haben, hat das Passamt seit 1. Dezember 2021 wieder geöffnet und stellt neue Pässe aus, die international anerkannt werden.
 • Visum: Menschen benötigen gültige Visa oder gültige E-Visa, die Sie über diese Website für Pakistan beantragen können: https://visa.nadra.gov.pk/visa-categories/ oder über ein Reisebüro, sobald Sie einen gültigen Reisepass haben. Hier finden Sie eine Anleitung zur Beantragung: https://drive.google.com/file/d/1y8DQ1AWSc33To5CQr1CbcngfPOKVtaOA/view
 • Landübergang oder Flug: Die Grenze von Torkham nach Pakistan ist sehr überfüllt und es kann mehrere Stunden dauern. Bitte erkundigen Sie sich bei einigen Fluggesellschaften (KamAir, PIA usw.), die häufig von Kabul nach Islamabad fliegen, nach verfügbaren Flügen. Die Flüge können auf deren Website oder über ein Reisebüro gebucht werden.
 • Ein illegaler Grenzübertritt führt häufig zu Abschiebungen und sehr schwierigen Situationen.
 • Aufnahmezusage für die Einreise nach Deutschland oder in ein Drittland: Um die erforderlichen Reisedokumente zu erhalten, benötigen Sie eine Aufnahmezusage oder ein gütliges Visum (siehe hier: https://www.germany.info/us-en/visa-navigator/2315250). Wenn Sie noch keine Einreisegenehmigung beantragt haben, sehen Sie bitte nach, welche Kategorie auf Ihre Situation zutrifft:
  • Deutsche Staatsbürger oder Inhaber eines legalen EU-Aufenthaltsstatus: Sie können direkt ein Flugticket kaufen.
  • Ehemalige afghanische Ortskräfte: Kontaktieren Sie Bitte zunächst Ihren ehemaligen Arbeitgeber, um sich über mögliche Evakuierungen zu informieren. Wir haben nur Kontakte für diese Organisationen:
  • Besonders bedrohte Personen: Wenn Sie noch keine Behörden in Deutschland kontaktiert haben, füllen Sie bitte dieses Formular des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aus und beachten Sie, dass die Bearbeitung einige Monate dauern kann: https://www.bamf.de/SiteGlobals/Modules/Kontakt-OK/DE/Kontakt/01_Fragebogen/fragebogen_node.html. Wir erhalten keine Informationen vom Ministerium. Wenn Sie aufenthaltsberechtigt sind, werden Sie direkt kontaktiert. Wenn Sie über keine Genehmigung/Aufnahmezusage verfügen  oder immer noch keine Antwort auf Ihren Antrag erhalten haben, wenden Sie sich bitte an eine Rechtskanzlei oder versuchen Sie erneut, Ihren Status beim deutschen Außenministerium zu erfragen: buergerservice@diplo.de.
  • Familienzusammenführung: bitte kontaktieren Sie die IOM hier, um zu sehen, ob Sie berechtigt sind: https://germany.iom.int/de/internationalde. Wenn Sie bereits einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt haben und auf einen Termin bei der Botschaft warten, beachten Sie, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir raten Ihnen, eine Rechtskanzlei oder -Beratung für Ihren Fall aufzusuchen, z.B. hier: https://www.anwalt.de/suche.php?q=familienzusammenf%C3%BChrung
  • Andere afghanische Staatsbürger: Informieren Sie sich hier: https://www.kabulluftbruecke.de/links-en/
  • USA-Visa Prozess: Informieren Sie sich hier: https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
  • BMI File-Nummer: Wenn Sie bereits eine Aufnahmezusage der deutschen Bundesregierung erhalten haben, benötigen Sie Ihre BMI File-Nummer, um Ihren Fall zu beschleunigen. Dies ist sehr wichtig. Fordern Sie sie hier direkt beim Außenministerium an: poststelle@auswaertiges-amt.de. In die Betreffzeile schreiben Sie „Referat 401“. Sie erhalten eine automatische Antwort, die Sie beantworten müssen, um Ihr individuelles Aktenzeichen zu erhalten.
Formular

Wir laden Sie ein, alle Ihre Angaben in unser Formular einzutragen, damit wir Ihre Optionen einschätzen können. Wir wissen einige von euch haben das Formular bereits ausgefüllt. Bitte tun Sie es erneut, da wir das Formular verbessert haben und es jetzt eine Kategorisierung viel einfacher ist. Bitte beachten Sie: Dieses Formular ist keine Registrierung bei der deutschen Bundesregierung. Wir entscheiden nicht, wer nach Deutschland evakuiert werden kann, und eine Registrierung garantiert keine Evakuierung. Wir werden jedoch jeden Fall einzeln prüfen und sehen, welche Optionen wir Ihnen anbieten können.
https://register.kabulluftbruecke.org


دری

ممنون که صبر کردید. به دلیل تعداد زیاد درخواستی‌ها، ما در حال حاضر ظرفیت ارائه پشتیبانی فردی را نداریم. با این حال، ما می خواهیم اطلاعات مفیدی را با شما به اشتراک بگذاریم، تا که شود که شما در اقدامات بعدی را دراین مورد خود به تنهایی انجام دهید

این ایمیل شامل 2 بخش است
اطلاعات (این یک توصیه نیست!) تا بتوانید تصمیمات آگاهانه برای خود بگیرید. این اطلاعات زیاد است. ما امیدواریم که چیزی که برای شما صدق می کند را دریابید
لینک به فرمی از کابل لوفتبروک که باید آن را پر کنید، تا بتوانیم مراحل بعدی احتمالی را ارزیابی کنیم و اطلاعات فردی بیشتری در مورد پرونده شما در اختیار شما قرار دهیم. ما می دانیم که برخی از شما قبلاً فرم را پر کرده اید، با عرض پوزش، اما لطفاً در صورت امکان دوباره آن را پر کنید. ما آن را بهبود بخشیده ایم، بنابراین دسته بندی موارد آسان تر است
اطلاعات 

تخلیه به آلمان با حمایت ما یا با حمایت دولت آلمان زمان زیادی می برد و تنها با ویزای آلمان یا با تاییدیه پذیرش از دولت آلمان (Aufnahmezusage) امکان پذیر است. یک بار و تنها زمانی که مدارک سفر لازم را داشته باشید (به زیر مراجعه کنید)، ممکن است تصمیم بگیرید که مراحل بعدی تخلیه خود به کشور همسایه را به تنهایی و با مسئولیت خودتان انجام دهید. در اینجا نکاتی است که ما در طی عبور موفقیت‌آمیز مرزی گروه‌های کوچک از تورخم به پاکستان تاکنون گردآوری کرده‌ایم

پاسپورت: افراد به پاسپورت معتبر (هنوز بیش از 6 ماه اعتبار دارند) نیاز دارند. اگر پاسپورت معتبر ندارید، می توانید برای گذرنامه جدید از اداره گذرنامه درخواست دهید. اداره گذرنامه در اول دسامبر 2021 بازگشایی شد و گذرنامه های جدیدی صادر می کند که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شوند.

ویزا: افراد به ویزاهای معتبر یا ویزای الکترونیکی نیاز دارند که می توانید از طریق این وب سایت برای پاکستان درخواست دهید: https://visa.nadra.gov.pk/visa-categories/ یا از طریق آژانس مسافرتی، پس از داشتن پاسپورت معتبر. . در اینجا یک کتابچه راهنمای برنامه ها وجود دارد: https://drive.google.com/file/d/1y8DQ1AWSc33To5CQr1CbcngfPOKVtaOA/view

گذرگاه زمینی یا پرواز: مرز تورخم به پاکستان بسیار شلوغ است و ممکن است چندین ساعت در صف انتظار برای عبور نیاز داشته باشید. ممکن است بخواهید پروازهای موجود را با برخی از خطوط هوایی کام ایر و پی ای ای و غیره که اغلب از کابل به اسلام آباد پرواز می کنند، بررسی کنید. پروازها را می توان در وب سایت آنها یا از طریق آژانس مسافرتی آنها بوک کرد عبور غیرقانونی مرز منجر به عقب نشینی و شرایط بسیار دشوار خواهد شد.

تاییدیه پذیرش برای کشور ثالث یا آلمان: برای دریافت مدارک لازم برای سفر به آلمان، نیاز به تایید دولت آلمان یا سایر ویزای معتبر آلمان دارید (اینجا را ببینید: https://www.germany.info/us-en./visa-navigator/2315250). اگر هنوز برای تأیید درخواست نکرده‌اید، لطفاً ببینید کدام دسته برای وضعیت شما اعمال می‌شود:

شهروندان آلمانی یا دارندگان حقوقی اقامت اتحادیه اروپا: می توانید مستقیماً بلیط پرواز بخرید.

نیروهای محلی سابق افغانستان: لطفاً ابتدا با کارفرمای سابق خود تماس بگیرید تا در مورد تخلیه احتمالی جویا شوید. ما فقط با این سازمان ها تماس داریم

با okv-afghanistan@giz.de; okv@bmz.bund.de: GIZ/BMZ

با ناتو : mbx.afglch@hq.nato.int

با ای او ام : vaokabul@iom.int

افراد مورد تهدید به ویژه: اگر هنوز با هیچ مقامی در آلمان تماس نگرفته اید، لطفاً این فرم را از اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF) پر کنید: https://www.bamf.de/SiteGlobals/Modules/Kontakt -OK/DE/Kontakt/01_Fragebogen/fragebogen_node.html. لطفا توجه داشته باشید که این روند ممکن است تا چند ماه طول بکشد. ما از اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگان (BAMF) اطلاعاتی دریافت نمی کنیم. اگر واجد شرایط هستید مستقیما با شما تماس گرفته می شود. اگر تأییدیه ای برای پذیرش از طرف دولت آلمان ندارید یا هنوز هیچ پاسخی در مورد درخواست خود دریافت نکرده اید، لطفاً با یک وکیل تماس بگیرید یا دوباره سعی کنید وضعیت خود را از وزارت امور خارجه آلمان درخواست کنید: buergerservice@diplo.de.

اتحاد خانواده آلمان: لطفاً با IOM در اینجا تماس بگیرید تا ببینید آیا واجد شرایط هستید: https://germany.iom.int/de/internationalde. اگر قبلا برای اتحاد خانواده درخواست داده اید و منتظر وقت سفارت هستید، توجه داشته باشید که مدتی طول می کشد. ما به شما توصیه می کنیم برای پرونده خود با یک وکیل یا مشاوره مشورت کنید. می توانید یکی را در اینجا پیدا کنید:

https://www.anwalt.de/suche.php?q=familienzusammenf%C3%BChrung

سایر شهروندان افغانستان: لطفا این لینک ها را بررسی کنید

https://www.kabulluftbruecke.de/links-en/

 پروسه ایالات متحده: در اینجا خود را مطلع کنید:https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans; https://help.unhcr.org/afghanistan/relocation/;

شماره پرونده BMI: اگر قبلاً تأییدیه ای برای پذیرش از طرف دولت آلمان دارید، برای سرعت بخشیدن به پرونده خود به شماره پرونده BMI خود نیاز دارید. این خیلی اهمیت دارد. شماره فایل BMI خود را مستقیماً از طریق ایمیل: poststelle@auswaertiges-amt.de از وزارت امور خارجه آلمان بخواهید. مرجع ایمیل: “Referat 401”. شما یک پاسخ خودکار دریافت خواهید کرد، لطفا به این پاسخ خودکار پاسخ دهید تا شماره پرونده فردی خود را دریافت کنید.

فرم

از شما دعوت می کنیم که تمام مشخصات خود را در فرم ما وارد کنید تا بتوانیم گزینه های شما را ارزیابی کنیم. لطفا توجه داشته باشید: این فرم ثبت نام در دولت آلمان نیست. ما تصمیم نمی گیریم که چه کسی تأییدیه دریافت کند و بتواند به آلمان تخلیه شود و ثبت نام در ما تضمین کننده تخلیه نیست. اما ما به هر مورد به صورت جداگانه نگاه خواهیم کرد و خواهیم دید که چه چیزی می توانیم ارائه دهیم

https://register.kabulluftbruecke.org/fa


پشتو

له زغم او صبر څخه مو ډېره مننه. له ډېرو غوښتنو له امله موږ نه شو کولای چې له تاسو سره ځانګړی مرسته وکړو. خو، موږ غواړو تاسو سره یو څه مهم مالومات شریک کړو تر څو تاسو وکولای شې چې خپله یو څه وکړئ.

دغه ایمیل دوه برخې لري:
مالومات ( سپارښتنې نه دي) تر څو تاسو وکولای شئ باخبره پرېکړې ونیسئ. دلته مالومات ښه ډېر دي او موږ هیله لرو چې تاسو ته د ګټې وړ وي
د کابل لوفټبروکه فارم ته یو لېنک، تاسو کولای شئ هغه فارم ډک کړئ تر څو موږ وکړای شو تاسو ته د نورو ګامونو په اړه ځانګړي مالومات درکړو

 

 

مالومات

د آلمان د دولت یا زموږ په مرسته د تخلیې پروسه اوږد وخت نیسي او یواځې په هغه حالت کې ممکن دی چې څوک د آلمان ویزه او یا آلمان ته د ننوتلو تصدیقAufnahmezusage  ولري. یواځې هغه وخت چې تاسو د سفر لپاره اړین اسناد (لاندې ذکر شوي) ولرئ تاسو کولای شئ یو ګاونډی هېواد، په خپل مسئولیت او په خپله خوښه د وتلو په امکاناتو غور وکړئ. دا لاندې یو څو مهمې ټکي دي چې موږ د خپلې تجربې له مخې، چې مخکې مو د تورخم له لارې خلکو سره مرسته کړی، را ټول کړي.

پاسپورټ: تاسو باید یو پاسپورت چې لږ تر لوه ۶ میاشتې یې ختم وخت پورې پاتې وي ولرئ. که پاسپورټ نه لرئ نو کولای شي د نوي پاسپورټ لپاره عریضه ورکړئ او یا هم خپل زوړ پاسپورټ تمدید کړئ. د ډسیمبر د میاشتې له اول تاریخ څخه توضیع اوثبت نام شروع شوې او دغه پاسپورټونه لکه پخوا د اعتبار وړ دي.

ویزا: تاسو کولای شي د دغه لینک https://visa.nadra.gov.pk/visa-categories/ له بارې د پاکستان ویزه او یا برېښنایي ویزه تر لاسه کړئ. یا هم کولای شئ د سیاحتي شرکتو له لارې یې ترلاسه کړئ. نور مالومات دلته: https://drive.google.com/file/d/1y8DQ1AWSc33To5CQr1CbcngfPOKVtaOA/view

د پولې څخه اوړېدل او هم پرواز: د تورخم په پوله کې تل ګڼه ګوڼه وي او امکان لري چې ډېر وخت مو هلته تېر شي. تاسو کولای شئ د کام ایر، پي آی اې او نورو الوتنې وګوری او انلاین او یا هم له سیاحتي شرکت له لارې ټکټونه واخلئ.

– که په غیر قانونې شکل له پولې واوړئ نو کیدای شي بېرته مو ولېږي او یا نور مشکلات درته پیدا شي.

د آلمان د دولت تصدیق او یا هم د یو بل درېم ګړي هېواد تصدیق: آلمان ته د سفر کولو په موخه تاسو د آلمان دولت تصدیق او یا هم ویزې ته اړتیا لرئ. (نور دلته: https://www.germany.info/us-en/visa-navigator/2315250)  که چېرې مو د تصدیق غوښتنه نه وي کړی نو د لاندې څخه کوم یو تاسو پورې اړوند دی:

د آلمان تبعه او یا د آلمان اقامې لرونکي: کولای شئ ځان ته ټکټ واخلئ او سفر وکړئ.

پخواني محلي کارمندان: هیله کوو اول خپل کارورکوونکي سره په اړیکه کې شئ. موږ ته یواځې لاندې مؤسسو سرو د اړیکې لارې مالومې دي.

GIZ/BMZ: okv-afghanistan@giz.de; okv@bmz.bund.de
NATO: mbx.afglch@hq.nato.int
IOM: vaokabul@iom.int

پر تېره بیا د خطر سره مخامخ خلک: که تاسو تر اوسه آلماني چارواکو سره اړیکه نه وي نیولای نو دا لینک کېکاږئ او فورمه ډکه کړئ. https://www.bamf.de/SiteGlobals/Modules/Kontakt-OK/DE/Kontakt/01_Fragebogen/fragebogen_node.html.

پام کې مو وي چې دغه پروسه کېدای شي میاشتې وخت ونیسي. موږ د آلمان د کډوالو د فدرالي ادارې څخه مالومات نه تر لاسه کوو. که تاسو د هغوي په اصولو د مرستې وړ یاست نو هغوی درسره اړیکه نیسي. که چېرې تصدیق درڅخه ورک وي لو او غواړی چې د خپلې دوسیې د وضعیت په اړه مالومات تر لاس کړئ نو یو وکیل ونیسئ او یا هم لاندې ایمیل ته ایمیل ولېږئ او پوښتنه وکړئ. buergerservice@diplo.de

د کورنۍ سره پیوستون: که وغواړی پوه شئ چې تاسو ددې پروسې وړ یاست نو آی او ایم سره اړیکه ونیسئ. https://germany.iom.int/de/internationalde.  که چېرې د کورنۍ سره د پیوستون غوښتنه مو مخکې لېږلئ او په سفارت کې د نوبت منتظر یاست نو پوه شئ چې دا پروسه وخت نیسي، تاسو کولای شئ یو وکیل ونیسئ. https://www.anwalt.de/suche.php?q=familienzusammenf%C3%BChrung

نور افغان تبعه: دلته مالومات تر لاسه کړئ: https://www.kabulluftbruecke.de/links-en/

د BMI دوسیې شمېره: که تاسو د آلمان له دولت څخه تصدیق تر لاسه کړې وي نو نو دغه شمېره اړېنه ده چې تر لاسه کړئ تر څو کار نو په چټکې پر مخ ولاړ شي. دا ډېره مهمه ده. د آلمان د بهرنیو چارو وزارت سره د لاندې ایمیل له لارې اړیکه نیولی شئ او کولای شئ ددغې شمېرې غوښتنه ترې وکړئ.poststelle@auswaertiges-amt.de.  په ایمیل کې مو دا ریفرینس(Referat 401) ولیکئ. یو اتومات ځوابي ایمیل تر لاسه کوئ، دغه ځواب ته رېپلای وکړئ تر څو د دوسیې شمېره مو در ولېږي.

فورمه

موږ تاسو ته بلنه درکوو تر څو خپل ټول مالومات دې فورمې کې ولیکئ تر څو موږ ستاسو په امکاناتو فکر وکړو.
https://register.kabulluftbruecke.org/ps