ما کی هستیم ؟

در باره کابل لوفتبروکه

کابل لوفتبروکه ابتکار یک سازمان غیرانتفاعی بنام سیولفلیت سپرت است که در ماه اگیست سال ۲۰۲۱ زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، تأسیس شد. ما نمیخواستیم ببینیم که دولت آلمان در مسئولیت های خود در قبال افغان‌های تحت تهدید ناکام مانده است. این زمانی بود که ما شروع به تخلیه افغان های درمعرض خطر به آلمان کردیم – و هنوز هم این کار را انجام می دهیم

کابل لوفتبروکه در واقع چه میکند؟

دولت آلمان وعده داده است که افراد نیازمند حفاظت از افغانستان را تخلیه خواهد کرد. اما تا به امروز نتوانسته به وعده خود عمل کند. هنوز بیش از ده ها هزار نفر در افغانستان هستند که به آنها وعده پذیرش در آلمان داده شده است. ما به عنوان تیم کابل لوفتبروکه تلاش می کنیم به همه کسانی که آلمان تا کنون پشت سر گذاشته اند کمک کنیم

تیم های ما در افغانستان ، پاکستان و آلمان از ماه اگیست هر روز بر روی راه ها و روش هایی کار می کنند تا مردم را از کشور خارج کنند. هر هفته خانواده‌های در معرض خطر را تخلیه میکنیم، حمل‌ونقل، غذا و سرپناه را تا رسیدن خانواده‌ها به آلمان فراهم میکنیم

در حال حاضر ما فقط میتوانیم به افرادی کمک کنیم که پذیرش کتبی از دولت آلمان یا عنوان اقامت آلمان داشته باشند. ما نمیتوانیم تصمیم بگیریم که چه کسی وعده پذیرش را میگیرد. فقط دولت ما (دولت المان) میتواند این کار را انجام دهد

ما میخواهیم تا حد امکان به بسیاری از مردم توصیه و حمایت کنیم تا بتوانند به طور قانونی و امن از افغانستان بیرون شوند. به همین دلیل است که ما از مردم برای دریافت تاییدی پذیرش از دولت آلمان حمایت می کنیم و از سیاستی حمایت می کنیم که به افراد در معرض تهدید اجازه ورود به آلمان را می دهد. به همین دلیل است که ما از یک برنامه پذیرش دولت آلمان که عدالت را در مورد وضعیت افغانستان انجام می دهد و برای رسیدگی سریع به پرونده ها دفاع میکنیم. این تنها راه برای اطمینان از تخلیه هر چه سریعتر افغان های تحت تهدید است

چگونه میتوانم از کابل لوفتبروکه حمایت کنم؟

کار ما فقط با حمایت مالی شما امکان پذیر است. بدون کمک های شما، ما به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی نمی توانستیم کار خود را انجام دهیم. با ما یکجا شوید وبیایید با هم مردم را از افغانستان تخلیه کنیم

کمک های منظم مالی شما بیشترین کمک را به ما میکند تا ما بتوانیم برنامه ریزی بهتری را انجام بدهیم. و ما را قادر می سازند تا افراد بیشتری را نجات بدهیم ،با ما متحد شوید

کابل لوفتبروکه با پول کمک شده شما چه میکند؟

ما از تمام کمک های مالی شما برای تخلیه افراد آسیب پذیر از افغانستان استفاده میکنیم. به عنوان مثال، ما از این پول برای پرداخت هزینه موتر (بس ها)  بین کابل (افغانستان) و اسلام آباد (پاکستان)، محل اقامت ویا مراقبت های پزشکی برای افغان ها استفاده میکنیم

اگر زمانی تخلیه غیرنظامیان از افغانستان دیگر به طور منطقی امکان پذیر نباشد، ما از آن در جاهای دیگر برای حمایت از افراد در حال خطر تا حد امکان موثر استفاده خواهیم کرد

چگونه میتوانم درباره کابل لوفتبروکه و کار آن بیشتر بدانیم؟

ما سعی میکنیم تا حد امکان شما را در مورد کار خود در این صفحه اصلی و از طریق رسانه های اجتماعی مطلع کنیم. ما را در این پلتفرم ها دنبال کنید

Instagram: instagram.com/kabul_luftbruecke

Twitter: twitter.com/KabulLuftbrucke

Facebook: facebook.com/kabulluftbruecke