حمایت و خواستار عبور امن
از تمام افراد آسیب پذیر افغانستان

کمک مالی برای افراد نیازمند

ما کی هستیم

ما یک ابتکار مدنی هستیم که از مسئولیت خود در قبال مردم افغانستان آگاه بوده و می پذیریم. با کمک های شما و تلاش های ما، ما تاکنون موفق شده ایم بیش از 2700 نفر را تخلیه کنیم و هزاران نفر دیگر را در تخلیه آنها حمایت کنیم. اما تا پایان کار فاصله داریم و ادامه خواهیم داد

بیشتر بخوانید

ماموریت ما

ما به یک نقطه تماس برای افغان‌های در معرض خطر تبدیل شده‌ایم، تیم در افغانستان داریم، بهترین مسیرهای تخلیه را می‌شناسیم و کمپین در آلمان برای پذیرش افراد در معرض خطر داریم. ما هر روز در زمینه تخلیه و وعده پذیرش برای زنان افغان در معرض خطر کار می کنیم

بیشتر بخوانید